مقالات و پایان نامه ها

b (2484)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر گروه علوم دامي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc.” عنوان: اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد در جيره هاي بر پايه اسيد هاي آمينه کل و قابل هضم همراه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2483)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيک عنوان بررسي نقش واسطه اي شايستگي اجتماعي در رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و مزيت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2482)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق خصوصي عنوان: اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاري استاد راهنما: جناب آقاي دكترعليرضا انتظاري استاد مشاور: جناب آقاي دكتر سيد حسن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2481)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام گروه معماري (پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي) عنوان پايان‌نامه: دانشکده هنرومعماري استاد مربوطه: جناب آقاي مهندس مهدي زاده دانشجو: احسان جوکار بهار1394 اينجانب اين رساله راهرچند اندک وکم درمقابل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2480)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز تعهدنامه ي اصالت پايان نامه/رساله اين جانب ليلا قدرتي دانش آموخته ي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته/دکتري حرفه اي/دکتري تخصصي در رشته ي فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي و معطر که ادامه مطلب…

By 92, ago